Fionn Murtagh’s Blog

Themes: information economy, intellectual property, research

Archive for June 2012

An Innealtóireacht i gCroí-lár Ár dTodhchaí Uile agus Ní Leor an Eolaíocht Amháin

with one comment

Tagaim go hiomlán leis an méid a dúirt Pádraig Ó Rodáin, PJ Rudden, uachtarán ar Chumann na nInnealtóirí (Engineers Ireland), in aitheasc a rinne sé ag “An Roth” le déanaí.  Ní féidir le nuálaíocht a bheith ann sa gheileagar agus san tsochaí go ginearálta gan ról lárnach don innealtóireacht.   Chun postanna a chruthú, caithfear go mbéadh an t-innealtóir i lár báire.    Ní leor an eolaíocht amháin. 

Cuireann sé sin i gcuimhne dom an méid a dúirt Chris Horn tráth.   Bhí Chris mar uachtarán chomh maith ar Chumann na nInnealtóirí.  Dar le Chris, sna hochtóidí agus na nóchaidí bhí an-rath ar shaothar an IDA i leith chuideachtaí ilnáisiúnta ag teacht go hÉirinn.   Sna chéad deich mbliana  den mhílaois seo, bhí an-rath ar SFI ó thaobh eolaithe ag teacht go hÉirinn.   Agus sna deich mbliana againn anois, ní foláir nó go mbéadh fiontraithe ón gcoigríoch ag teacht chun a bheith i mbun gnó in Éirinn.    I mo bharúil féin, ciallaíonn sé sin go bhfuil géar-ghá ann chun go mbéadh meon na hinnealtóireachta go tiubh, smior, doimhin, lárnach i ngach uile gné den gheileagar agus den tsochaí.

Bíodh mar sin an innealtóireacht i lár an aonaigh againn agus i gcroí-lár na todhchaí agus na sochaí ar aon. 

 

Advertisements